“กรุงเทพประกันภัย” ปี’63 กำไรแจ่ม 2,700 ล้าน เพิ่มขึ้น 10.4%

“กรุงเทพประกันภัย” ปี’63 กำไรแจ่ม 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% เบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรงวดไตรมาส 4/63 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท

กรุงเทพประกันภัย

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360.6 ล้านบาท ลดลง 16.2% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.41 บาท โดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8%

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/63 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ