ก.ล.ต.เตือนนักลงทุน 4 ข้อควรรู้ เมื่อเข้าสู่โลก GameFi

ก.ล.ต.เตือนนักลงทุน 4 ข้อควรรู้เมื่อเล่นเกมพ่วงมากับสินทรัพย์ดิจิทัลในโลก GameFi หากมีผู้ชักชวนให้ลงทุน ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ที่แอปพลิเคชั่น SEC Check First

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า GameFi เป็นการนำแนวคิดของ Decentralized Finance (DeFi) บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน มาผสมผสานกับการเล่นเกม เรียกว่า ได้สนุกจากการเล่นเกม ได้รางวัลเป็นเหรียญหรือโทเค็น ในรูปแบบ Play-to-earn และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเหรียญนั้น จากการนำไปซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งมีเหรียญที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท เช่น NFT (Non-Fungible Token), Reward Token, Governance Token เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ฝากเตือนเมื่อการเล่นเกมพ่วงมากับสินทรัพย์ดิจิทัล ควรทำความเข้าใจให้รอบด้าน ดังนี้

  1. “ประเมิน” ความพร้อมตัวเองก่อน พร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องเงิน เวลา และทักษะเล่นเกม
  2. “คิด” ก่อนจ่าย “เงินจริง” ควรศึกษาทั้งเกมและเหรียญแต่ละแบบให้เข้าใจลักษณะเฉพาะและความเสี่ยง
  3. “พิจารณา” ความน่าเชื่อถือของเกมและผู้พัฒนาเกม
  4. “ดูแล” ความปลอดภัยของเหรียญและวอลเลต (wallet) สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงศึกษาวิธีโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการโจรกรรม

แม้ว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing rule) โดยพิจารณาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องถูกกฎหมาย และไม่เป็นโครงการที่อาจเป็นการหลอกลวง (scam) รวมไปถึงเป็นโทเค็นดิจิทัลที่มีความคืบหน้าหรือโอกาสสำเร็จของโครงการในระดับหนึ่ง แต่โครงการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อขายควรศึกษารายละเอียดโครงการ และติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ หากมีผู้ชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ดาวน์โหลดที่นี่ https://onelink.to/dabf92 หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ www.smarttoinvest.com ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร.1207