สคร.แจงใช้ตราสัญลักษณ์เฉพาะในทางราชการ ระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

สคร.แจงใช้ตราสัญลักษณ์เฉพาะในทางราชการ ระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง ใช้เป็นการส่วนบุคคล ชี้พบเห็นการกระทำดังกล่าวแจ้งสำนักงานได้

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานว่า ได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนำชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งในช่องทางเฟซบุ๊ก และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตสคร.ขอเรียนว่า การนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานหรือนำชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย ในการนี้จึงเห็นควรประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงประชาชนได้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะนำเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานไปใช้เฉพาะในกรณีงานทางราชการของสำนักงาน หรือการมอบหมายงานอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตามกฎหมาย และกรณีการนำตราสัญลักษณ์หรือชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางราชการของสำนักงานแต่ประการใด

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวของบุคคลว่าเข้าข่ายต้องดำเนินการในทางคดี รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐเพียงใด เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป


“ในการนี้หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปโดยมิได้รับอนุญาต ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะควร หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ขอได้โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้โดยตรงผ่านทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: [email protected])”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ