ไทยเครดิตฯ ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05% ผุดแคมเปญฝาก 17 เดือน ดอกเบี้ย 1.7%

เงินบาท

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ออกแคมเปญพิเศษรับเดือน 7 เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ตั้งเป้ายอดเงินฝาก 2.7 พันล้านบาท หวังขยายฐานลูกค้าเงินฝาก พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05% รับกระแสเงินเฟ้อ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเงินฝากดอกเบี้ยสูง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี ธนาคารตั้งเป้ายอดเงินฝากไว้ที่ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากที่มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยผู้เปิดบัญชีจะต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารมาก่อน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 70,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 7 ล้านบาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท) จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่ายอดเงินฝากครบตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับลูกค้าปัจจุบันธนาคารออกเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท) เหมาะสำหรับผู้ฝากที่มีเงินออมก้อนใหญ่และต้องการผลตอบแทนสูงในจำนวนที่แน่นอน

นอกจากนี้ ธนาคารยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.05% ในหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก อาทิ เงินฝากประจำทันใจ เงินฝากหนึ่งเดียวที่จ่ายดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด) ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.20% ต่อปี เงินฝากประจำ 18-36 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.15% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท-10 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.15% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาท-50 ล้านบาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ