ศักดิ์สยาม ติว 2 รถไฟฟ้าใหม่ สีเหลืองเปิด มิ.ย. 66 – สีชมพูดีเดย์ ส.ค. 66

รถไฟฟ้าเหลือง-แดง

ลดความสับสน ประกาศความชัดเจนเปิดบริการรถไฟฟ้า 2 สายใหม่

ทางหน่วยงานต้นสังกัด นำโดย “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองและสายสีชมพู ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

เหลืองเปิดใช้ก่อนชมพู

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู มีความคืบหน้าจากไซต์ก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดย “รฟม.-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” ตั้งเป้ากำหนดการเปิดให้บริการในปี 2566

นำมาสู่การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 1 สายทาง จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน และสมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วย การเปิดให้บริการในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่น การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม การขอพระราชทานนามแนวเส้นทาง และการสื่อสารสาธารณะ

ข้อมูลอัพเดต ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 97.73

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รฟม.ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว 29 ขบวน จากทั้งหมด 30 ขบวน กำหนดเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566

ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มีความคืบหน้าร้อยละ 94.00 ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว 39 ขบวน จากทั้งหมด 42 ขบวน กำหนดเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2566

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำ Proof of Safety เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของงานโยธาและงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ ก่อนที่วิศวกรอิสระ (ICE) จะออกหนังสือรับรองความปลอดภัย เพื่อเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนต่อไป

สกายวอล์กสถานีหัวหมาก

สำหรับแนวทางการเร่งรัดโครงการให้เป็นไปตามแผนกำหนดการเปิดให้บริการ และแนวทางการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูกับระบบขนส่งอื่น เช่น การก่อสร้าง skywalk เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ที่ “สถานีหัวหมาก”

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เป็นโครงการของ “ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย” กรณีสกายวอล์กที่จุดนี้ ได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โดยให้เสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณา

รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค

ซึ่งมีงานทับซ้อนกัน ณ ตำแหน่งทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (สถานี PK11-PK13)

ประกอบด้วย การรื้อย้าย duct bank และแนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการก่อสร้างทางระบายน้ำ (flood way) ของกรมทางหลวง

เรื่องนี้ทาง รฟม.จะประสานงานกับ 3 หน่วยงานหลัก “กรมทางหลวง-การไฟฟ้านครหลวง-ปตท.” อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ตามแผนคาดว่าสามารถเริ่มก่อสร้างทางขึ้น-ลงได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566

กำหนด “ค่าโดยสาร”

การเปิดให้บริการ 2 รถไฟฟ้าสายใหม่ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ได้มีข้อสั่งการให้คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 3 เรื่อง คือ

1.1 ให้ รฟม. ประสานงานกับ ร.ฟ.ท. เพื่อหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทางเชื่อม (skywalk) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีหัวหมาก และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ สถานีหัวหมาก และเมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้เร่งรัดนำเสนอ คจร.ต่อไป

1.2 ให้ดำเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการคืนพื้นที่ผิวจราจร และการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู บนถนนแจ้งวัฒนะ

1.3 ให้ รฟม.กำชับผู้รับสัมปทานในด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเตรียมความพร้อมรองรับการจราจรที่หนาแน่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2.คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร สั่งการให้ตรวจสอบที่มา และแนวทางในการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู โดยเปรียบเทียบกับวิธีการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน

ขอพระราชทานนาม

3.คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ

3.1 ให้ประสานข้อมูลจากคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เช่น แผนการเปิดให้บริการ แนวทางการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนระบบอื่น ๆ รวมถึงการก่อสร้างจุดขึ้น-ลงของสถานีรถไฟฟ้าบนถนนแจ้งวัฒนะ โดยให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลอย่างกว้างขวาง

3.2 ให้ รฟม. และผู้รับสัมปทานร่วมกันหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน influencer ต่าง ๆ โดยให้มีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย (target group) ที่จะสื่อสาร เพื่อให้สามารถจัดหาวิธีการนำเสนอที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

4.คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการ

สั่งการให้ดำเนินการขอพระราชทานนามสำหรับทั้ง 2 โครงการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง