ราคาน้ำมันวันนี้ (6 ก.พ. 66) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

เติมน้ำมนั น้ำมันเชื้อเพลิง
Photo by Erik Mclean on Unsplash

ราคาน้ำมันวันนี้ (6 ก.พ. 66) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.65 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.38 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B7 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ คงที่เป็นส่วนใหญ่ ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 08.39 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.65 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.38 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.74 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.19 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 43.66 บาท

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ส่วนเวบไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยราคาน้ำมันขายปลีก ณ สถานีเติมน้ำมันตามภาพ


ราคาน้ำมัน 6 กพ 66