วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันหยุดชดเชย

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันหยุดชดเชย-วันหยุดต่อเนื่อง วันพระของชาวพุทธ

ปฏิทินวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย วันหยุดธนาคาร วันสำคัญ และวันพระของชาวพุทธ

เดือนสิงหาคม เดือนที่ 8 ของปี เป็นเดือนที่มีวันสำคัญ ๆ และมีวันหยุดหยุดราชการหลายวัน รวมถึงวันหยุดชดเชยต่อเนื่องด้วย (12-14 ส.ค. 66) ถ้าหากบริหารจัดการได้ดีโดยไม่กระทบต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ก็สามารถหยุดต่อเนื่องหัวท้ายเพิ่มได้อีก จากวันหยุด 3 วัน ก็อาจจะได้วันหยุดเพิ่มเป็น 4-5 วันได้

               

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อช่วยวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำบุญกับครอบครัว สังสรรค์กลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูง จองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ต จองทัวร์ ฯลฯ ล่วงหน้าได้

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดราชการ)
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา (วันหยุดราชการ)
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันหยุดราชการ)
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม 2566
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันสตรีไทย
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วันสื่อสารแห่งชาติ
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 วันรพี (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย)
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วันสันติภาพไทย (เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย)
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 วันสารทจีน

Advertisement

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2566
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ (วันเข้าพรรษา)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีเถาะ