วันพระ 2566 : เปิดปฏิทินวันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง

วันพระ 2566 แต่ละเดือน

ปฏิทินวันพระ ครบ 12 เดือน ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง สายบุญเช็กได้เลย 

วันพระ หรือวันธรรมสวนะ หมายถึงวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่

 • วันขึ้น 8 ค่ำ
 • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
 • วันแรม 8 ค่ำ
 • วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

พุทธศาสนิกชนถือว่าวันพระเป็นวันสำคัญที่ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม สำหรับผู้ที่เคร่งครัดอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ ยังถือว่าไม่ควรทำบาปใด ๆ ในวันพระ เพราะการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือเป็นบาปยิ่ง

ปฏิทินวันพระ มกราคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล (วันมาฆบูชา)
 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล
 • วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล
 • วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ (วันฉัตรมงคล)
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันเข้าพรรษา)
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2566

 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2566

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ(วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ)
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ