สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22 – 25 เมษายน 2567

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22 - 25 เมษายน 2567

ข้าวโพด : ราคาดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 621 บาท เป็นหาบละ 612 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 24 เมษายน 2567 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 5.25 เซนต์ หรือ -1.19% ปิดที่ 4.3775 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดปรับตัวลงเนื่องจากสภาพอากาศสำหรับการเพาะปลูกในสัปดาห์นี้ มีฝนและอุณหภูมิที่เย็นลงในเขตมิดเวสต์อาจเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

Advertisment

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.90 บาท โดยภาวะสงครามกดดันให้ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งปรับตัวขึ้น ประเทศสหรัฐฯ เริ่มเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่แล้ว 3% ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่ภาวะอากาศยังคงคาดการณ์ว่าแห้งแล้ง  

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 24 เมษายน 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2567 ลดลง 0.50 เซนต์ หรือ -0.04% ปิดที่ 11.8150 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ปรับตัวลงเนื่องจากสภาพอากาศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

Advertisment

การจับปลาที่ประเทศเปรู ค่าเฉลี่ย 3 วันค่อนข้างดี ปริมาณเกิน 4 หมื่นตันต่อวัน แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณลูกปลาว่าจะมีมากหรือไม่ ด้านราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วนปริมาณซื้อ และสต็อกปรับตัวขึ้น

ฝั่งสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวกิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 611 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 615 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 2,050 บาท เป็นกระสอบละ 2,100 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,550 บาท เป็นกระสอบละ 1,570 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 23 เมษายน 2567 ราคาปรับขึ้นทุกภูมิภาค รายละเอียดดังนี้ ภาคตะวันตก 72 บาทต่อกิโลกรัม ภาคตะวันออก 72-78 บาทต่อกิโลกรัม ภาคอีสาน 74- 76 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ 75-78 บาทต่อกิโลกรัม และภาคใต้ 74บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,900 บาท (บวก/ลบ 72)   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 อยู่ที่กิโลกรัมละ 43 บาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.60 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว