เปิดประวัติพิชัย ชุณหวชิร เก่งบัญชีว่าที่รัฐมนตรีคลัง ครม.เศรษฐา 1/1

Pichai

ประวัติพิชัย ชุณหวชิร ว่าที่รัฐมนตรีคลังคุณสมบัติครบ-สายตรงบ้านจันทร์ส่องหล้า อดีตพยานปากเอกคดีจำนำข้าว เก๋าด้านบัญชี

วันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา 1/1 ในส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) ลงตัวเรียบร้อยแล้ว โดยว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ปรากฏชื่อนายพิชัย ชุณหวชิร ที่อยู่นิ่งในโผตั้งแต่วันแรกที่มีการคิกออฟการปรับคณะรัฐมนตรี

เพราะ พิชัย ชุณหวชิร เป็นบุคคลที่นักการเมืองรุ่นใหญ่ในพรรคเพื่อไทย รับรู้กันมาตั้งแต่สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วว่าเขาเป็นตัวจริงและอยู่เบื้องหลังนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจหลายนโยบาย

ที่สำคัญ พิชัย ชุณหวชิร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของพรรคเพื่อไทย โดยมีคุณสมบัติพิเศษ “เป็นสายตรงบ้านจันทร์ส่องหล้า” และเป็นบุคคลที่อดีตนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน ในบ้านชินวัตร ให้ความไว้วางใจมานานแล้ว

ไม่ควรลืมว่า เมื่อครั้งที่รัฐบาลเศรษฐา คิกออฟนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท พิชัย ชุณหวชิร เป็นคนแรกที่กล้าออกมาพูดฟันธงว่า เงินดิจิทัล จะได้ใช้เมื่อไร และใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นอะไร เป็นคนแรก โดยไม่มีใครในรัฐบาลโต้แย้งข้อเสนอของเขา

Advertisment

เส้นทางสู่การเมือง พิชัย ชุณหวชิร

ชื่อพิชัย ชุณหวิชร ปรากฏในสายตาคนการเมืองในพรรคเพื่อไทยครั้งแรก เมื่อเขาถูก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ระบุไว้ในเอกสารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าเป็น 1 ในจำนวนพยานปากสำคัญ ในคดีจำนำข้าว ในช่วงกลางปี 2557

“พยานผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพยานบุคคลภายนอก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า แต่ได้เสียสละยอมมาให้ปากคำ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในการวินิจฉัยของ คณะกรรมการป.ป.ช.” นางสาวยิ่งลักษณ์ ระบุในเอกสารที่นำเสนอ ป.ป.ช.

ตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน มีดังนี้ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พิชัย ชุณหวชิร นอกจากมีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร การบัญชีแล้ว เขายังมีเครือข่ายที่แนบแน่นกับวงการธุรกิจชั้นแนวหน้า จึงปรากฏว่าเขาเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญในบริษัทยักษ์ใหญ่ มาแล้วนับสิบแห่ง

Advertisment

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัทเอกชน/วงราชการ

 • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 18
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ 24 ชั่วโมง พิชัย ชุณหวชิร ลาออกจากกรรมการ และประธานกรรมการบริหารบริษัท 3 แห่ง อาทิ กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และลาออกจากกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เพื่อเตรียมตัวเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา 1/1

ประวัติการศึกษา

พิชัย ชุณหวชิร อายุ 75 ปี (เกิด 15 ก.พ. 2492) จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน