10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ที่โดดเด่นด้าน Computer Science ปี 2567

Computer Science
ภาพจาก PIXABAY

เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ที่โดดเด่นด้าน Computer Science จัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ SCImago จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน Computer Science โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดอันดับสถาบันวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัย 7,533 แห่งทั่วโลก

ซึ่งการจัดอันดับแบ่งได้ 5 ภาคส่วน ภาครัฐ, สาธารณสุข, การศึกษา, เอกชน, สถาบันวิจัย เป็นต้น โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัย ในแง่ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน Computer Science

1.มหาวิทยาลัยมหิดล

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advertisment

7.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์