ศาลสั่งให้ “ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์” เป็นคนไร้ความสามารถ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ ม.ล.ภาสันต์ สวัสิวัตน์ ผู้ร้อง

Previous articleเฟซบุ๊ก ดูดบัญชีอีเมล์ผู้ใช้ 1.5 ล้านรายขึ้นเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
Next articleสภาฯทุ่มงบ 11 ล้านต่อเดือน เช่า ทีโอที ประชุมส.ส.-ส.ว.