ครม.เคาะแก้ไขการชัก-ประดับธงชาติ เพิ่มวันหยุดราชการ 2 วัน ยกเลิกประดับธงชาติวันฉัตรมงคล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 14.00 น. พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรว่า กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และมีการยกเลิกการใช้หรือประดับธงชาติในวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ทั้งนี้ให้เพิ่มเติมกำหนดโอกาสและพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติได้แก่ วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันสำคัญของชาติ และให้ทั้ง 2 วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี

นอกจากนี้ ยังกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมให้มีโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) วันที่ 5 ,6 และ7 ธันวาคมของทุกปี รวม 3 วันให้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม รวม 2 วัน