ราชกิจจาฯประกาศ สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 41 จังหวัด

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 41 จังหวัด

วันที่ 9 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 (ฉบับที่ 19 ) ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีสาระสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ 3 ข้อ อาทิ

ข้อ 1 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตามบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้ โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน โดยบัญชีแนบท้ายมีจำนวน 41 จังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ