กทม. เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิดเขียว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยโควิดเขียว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม กทม. แห่งที่ 6 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดเพิ่มขึ้นและเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้ง “โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้ดูแล และเริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลต้องใช้เตียงสำหรับรักษาโรคอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีแนวทางการจัดการความปลอดภัย การป้องกันการแพร่เชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก โดยจะรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หากมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ต้องอยู่ภายในหอพักผู้ป่วยห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ห้ามบ้วนเสมหะหรือน้ำลายในถังขยะ เสื้อผ้าใส่ลงถังผ้าเปื้อน และปิดฝาให้เรียบร้อย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ไม่เดินพลุกพล่าน ไม่จับกลุ่มสนทนา และไม่เข้าไปในเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รวมทั้งไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณี แต่สามารถนำของเยี่ยมฝากไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ห้ามถ่ายภาพหรือโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายขณะรักษาตัว ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเสพติดของมึนเมา และห้ามการพนัน

สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสนาม ขอให้เตรียมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ เสื้อผ้า จำนวน 4-5 ชุด หรือพอดีกับจำนวนที่เข้าพัก 14 วัน ของใช้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง ยารักษาโรคประจำตัว รวมทั้งข้อมูล ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ใช้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นไลน์ ในการติดต่อหอผู้ป่วยในการสื่อสารขณะรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม และหากจำเป็นต้องใช้น้ำร้อนสามารถนำกระติกน้ำร้อนมาเองได้ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีบริการในส่วนนี้

สำหรับจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 2,238 ราย ดังนี้ โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 344 เตียง โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียง 1,435 เตียง ยังว่างอยู่ 610 เตียง

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 548 เตียง เตียงว่าง 452 เตียง เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 203 เตียง (เสริม 3 เตียง) รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 83 เตียง เตียงว่าง 17 เตียง

รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 288 เตียงว่าง 112 เตียง และรพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 เตียง เตียงว่าง 313 เตียง เตียงว่าง 29 เตียง

และในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 778 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 459 เตียง ยังว่างอยู่ 322 เตียง

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.กลาง (อาคารหอพัก) 88 เตียง ครองเตียง 91 (เสริม 3 เตียง) โรงแรมเออริเเกนแอพอร์ต 280 เตียง ครองเตียง 154 เหลือ 126 เตียง โรงแรมบ้านไทยบูทีค 280 เตียง ครองเตียง 140 เหลือ 140 เตียง โรงแรมข้าวสาร พาเลส 90 เตียง ครองเตียง 52 เหลือ 38 เตียง และอาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 22 เหลือ 18 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 64)