เปิดขั้นตอนบินในประเทศเริ่ม 1 ก.ย. เช็กข้อปฏิบัติ-เอกสารที่ต้องใช้

เครื่องบิน เที่ยวบิน

เปิดขั้นตอนเตรียมตัวบินในประเทศ 1 ก.ย. “ก่อน-ระหว่าง-ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง” เช็กข้อปฏิบัติก่อนเดินทาง-เอกสารที่ต้องใช้

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ศบค. ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด มีผลวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม ดังนี้

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง

  • ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด : https://www.moicovid.com/
  • เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ )
  • ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. ระหว่างเดินทาง

  • แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ : https://covid-19.in.th/
  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A

3. ขณะอยู่จังหวัดปลายทาง

  • ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
  • ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ

แต่ละสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

มาตรการการเดินทางออกจากพื้นที่แต่ละจังหวัด

พิษณุโลก และ ชุมพร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องทำการกักตัวที่ปลายทาง เป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี

ภูเก็ต และ กระบี่

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด- 19 ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น และใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้อไม่เกิน 90 วัน

Advertisement

หัวหิน และ ตรัง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้อไม่เกิน 90 วัน

แพร่ น่าน สกลนคร อุดรธานี เชียงใหม่ และบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และแสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และอาจจะมีการถูกตรวจการติดเชื้อที่ปลายทาง

ขอนแก่น อุบลราชธานี และลำปาง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด- 19 จากการตรวจแบบ RT-PCR

เชียงราย หาดใหญ่ นครพนม และนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น