ศบค.พบผู้ป่วยโควิดวันนี้ (17 ธ.ค.) 3,537 ราย ATK ติดเชื้อเพิ่ม 1,080 คน

ตรวจโควิด
เครดิตภาพ : สำนักอนามัย กทม.

ศบค.และ EOC กระทรวงสาธารณสุข รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (17 ธ.ค.) เพิ่ม 3,537 ราย เสียชีวิต 41 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 5,459 ราย ผลตรวจ ATK ติดเชื้อเพิ่ม 1,080 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม รวม 3,537 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 3,293 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 45 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 182 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,156,634 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 5,459 ราย หายป่วยสะสม 2,093,265 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 43,479 ราย และเสียชีวิต 41 ราย

ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานผลตรวจ ATK เพิ่มเติมว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 1,080 ราย รวมสะสม 365,332 คน ร้อยละของการตรวจพบเชื้อลดลงมาอยู่ที่ 6.63% กล่าวคืออัตราการตรวจพบผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนผู้ป่วยอาการหนักวันนี้มีจำนวน 972 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 254 คน

 

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564


สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,886 ราย : เสียชีวิต 43 ราย
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,971 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,912 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 5,896 ราย : เสียชีวิต 37 ราย
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,704 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,000 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,525 ราย : เสียชีวิต 31 ราย
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,618 ราย : เสียชีวิต 38 ราย
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,203 ราย : เสียชีวิต 49 ราย
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,193 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,079 ราย : เสียชีวิต 39 ราย
วันที่ 12 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,787 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,398 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,862 ราย : เสียชีวิต 37 ราย
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,370 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,537 ราย : เสียชีวิต 41 ราย