อย. ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเด็ก 6 ปี โคโวแวกซ์ 12 ปี

อย. ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเด็ก 6 ปี โคโวแวกซ์ 12 ปี

อย. เคาะขยายอายุผู้รับวัคซีนโคโวแว็กซ์ เป็น 12-17 ปี โมเดอร์นาเป็น 6-11 ปี จาก 12 ปีขึ้นไป 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มติชนรายงานว่า การแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า การประชุมอนุกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขยายขอบเขตอายุผู้รับวัคซีน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติ

1.วัคซีนโคโวแว็กซ์ (Covovax) ที่เหมือนวัคซีนโนวาแว็กซ์ (Novavax) ขยายใช้ในอายุ 12-17 ปี จากเดิมที่เคยให้ในผู้ที่อายุเกิน 18 ปี โดยให้ขนาด 5 ไมโครกรัม (0.5 มล.) 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับในผู้ใหญ่

และ 2.วัคซีนสไปรก์แวค (Spikevax) จากโมเดอร์นา ขยายอายุ 6-11ปี จากเดิมที่เคยให้ไว้ 12 ปีขึ้นไป ให้ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ ใช้วัคซีนแบบเดียวกับของผู้ใหญ่ โดยให้ 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาปรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนจากการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน มาเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะปกตินั้น


ขณะนี้ ทราบว่า อย.กำลังดำเนินการอยู่ แต่คิดว่าทางผู้ผลิต ผู้นำเข้า อาจจะยังไม่ได้มายื่น เนื่องจากหากมีการปรับเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะปกติจะต้องมีระเบียบ หลักเกณฑ์จำนวนมาก รวมถึงต้องรับผิดชอบกรณีผลกระทบจากวัคซีนด้วย