สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep19 บ้านโป่งลึก – บางกลอย หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ เรียนรู้อยู่ร่วมกับผืนป่า พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

หลังจากความขัดแย้งระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้รับการแก้ไข ชุมชนกลางผืนป่าแก่งกระจาน ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายได้กลายเป็นขุมทรัพย์ทางที่หล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่ในผืนป่า โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขาที่อพยพเข้ามากอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ ภายใต้กระบวนการและกฏระเบียบเดียวกัน จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

#โป่งลึก #บางกลอย #เพชรบุรี #ชาวไทยภูเขา #ชุมชนพัฒนาตนเอง #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด