นราธิวาส สรุปเหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดกระทบ 427 ครัวเรือน

นราธิวาส สรุปเหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดพบเสียหาย 427 ครัวเรือน กระทบ 1,935 คน เสียชีวิต 11 ราย เจ็บ 209 ราย พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคบัญชีเดียว

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 รายงานข่าวจากจังหวัดนราธิวาส แจ้งสรุปความเสียหายจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด ต.มูโนะ จ.นราธิวาส ระเบิด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566 เวลา 22.40 น.

มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 427 ครัวเรือน 1,935 คน ผู้เสียชีวิตจำนวน 11 ราย (นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาจำนวน 9 ราย รอพิสูจน์อัตลักษณ์ 2 ราย) ผู้บาดเจ็บจำนวน 209 ราย (รักษาที่โรงพยาบาล 132 ราย ปฐมพยาบาล 77 ราย) กลับบ้านแล้วจำนวน 199 ราย admit โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 10 ราย

               

บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 427 หลัง สำรวจความเสียหายแล้ว 357 หลัง และโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง จักรยานยนต์จำนวน 25 คัน, รถยนต์จำนวน 39 คัน, รถ 6 ล้อจำนวน 1 คัน, รถคูโบต้าจำนวน 1 คัน, จักรยานจำนวน 1 คัน และทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง ณ สนามกีฬามูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีผู้พักอาศัย 6 ครัวเรือน จำนวน 33 คน ผู้ใหญ่ 19 คน (ชาย 8 คน หญิง 11 คน) เด็ก 14 คน (ชาย 5 คน หญิง 9 คน)

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือทั้งภาครัฐ พลเรือน หน่วยทหาร หน่วยตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,078 คน และจะมีการสำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบริจาคจังหวัดนราธิวาส

ล่าสุดทางจังหวัดนราธิวาสเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีเดียว ใช้ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯมูโนะ เลขบัญชี 905-3-66122-0 ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

ขณะที่ศูนย์รับบริจาคแจ้งว่า ผู้ประสบภัยยังมีความต้องการเครื่องอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้หญิงยังต้องการผ้าอนามัย ซึ่งเป็นของที่จำเป็นสำหรับผู้หญิง โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาค ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้การช่วยเหลือได้ตลอดทั้งวัน

ตอนนี้ทางโรงครัวพระราชทานได้พระราชทานอาหารให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 6,000 กล่อง และได้รับบริจาคเป็นเงินสกุลไทย 295,300.00 บาท เงินสกุลมาเลเซีย 1,182.00 ริงกิต รวมถึงได้รับบริจาคข้าวกล่องจำนวน 19,021 กล่อง, น้ำดื่มจำนวน 52,813 ขวด จากจำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 512 ราย

การสำรวจสภาพอากาศและสภาพน้ำของพื้นที่เกิดเหตุ สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในรัศมี 200 เมตร น้ำสามารถอุปโภคได้ แต่ไม่สามารถบริโภคได้

โดยแผนการดำเนินการวันที่ 1 สิงหาคม 2566 จะซ่อมสร้างบ้าน โดยชุดหน่วยทหารชุดซ่อมสร้างบ้าน ซ่อมบ้านที่เสียหายน้อยวงรอบนอกที่สำรวจแล้วจำนวน 427 หลัง และเคลียร์พื้นที่โรงเรียนบ้านมูโนะ และโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง, เข้าสำรวจความเสียหายหมู่ที่ 5 จำนวน 70 หลัง และ อบต.ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหายและซ่อมแซม

ขณะเดียวกัน ยังมีการเปิดหน่วยประเมินและเยียวยาจิตใจ พร้อมรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ (จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา) ณ เต็นท์ศูนย์อำนวยการ ล่าสุดดำเนินการไป จำนวน 532 ราย พบภาวะเสี่ยงจำนวน 128 ราย

นอกจากนี้ มีการจัดประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการแก้ไขสำหรับยาโรคเรื้อรัง ยาสูญหาย หรือบริการทางการแพทย์ ให้รับบริการได้ที่ รพ.สต./รพ.ที่สะดวก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนได้ทางสายด่วน ปภ. 1784