เปิดตำนานวันลอยกระทง เช็กพิกัดจัดงานปี’66 ทั่วประเทศ

ลอยกระทงออนไลน์

เปิดประวัติการลอยกระทงในประเทศไทย และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่จะไปลอยกระทงในปี 2566 

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่าลอยกระทง ส่วนประเทศอื่น ๆ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน โดยประเทศพม่า มีชื่อว่า “เทศกาลตาซองไดง์” ประเทศศรีลังกา มีชื่อว่า “Il Full Moon Poya” และประเทศจีน มีชื่อว่า “เทศกาลโคมไฟ”

ประเพณีลอยกระทงไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม

ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

ตามเรื่องนางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป หนังสือเรื่องนี้ได้อ้างพระดำรัสของพระร่วงว่า

แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1 จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัว เป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อย จึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


สำหรับปี 2566 เทศกาลลอยกระทง จะจัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 แต่ละจังหวัดมีการจัดกิกรรมทั่วประเทศ

ลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

 • คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง) งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง วันที่ 24-28 พฤศจิกายน
 • สะพานพระราม 8 กิจกรรมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ, การแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมไทย เช่น ละครชาตรี ลำตัด จำอวดหน้าม่าน และหุ่นละครเล็ก, สินค้าชุมชน Bangkok Band จาก 50 เขต, กิจกรรมถ่ายรูปย้อนยุค, กิจกรรมประดิษฐ์กระทงธรรมชาติ
 • คลองโอ่งอ่าง กิจกรรมลอยกระทงสร้างสรรค์, การแสดง Street Performance, สินค้าย้อนยุค
 • ไอคอนสยาม วันที่ 27 พฤศจิกายน
 • เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
 • วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บริเวณอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณสระพระพิรุณหน้าหอประชุมใหญ่ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน เวลา 16.00-22.00 น.
 • ลอยกระทงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  • ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 18-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน
  • ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก วันที่ 24-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 26-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีงานลอยกระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 18-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน จังหวัดลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน
  • สีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค” จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25-27 พฤศจิกายน
  • งานสืบสานประเพณีลอยกระทงห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง วันที่ 27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน
  • ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จังหวัดลพบุรี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน
  • ประเพณี ยี่เป็ง จังหวัดเชียงราย วันที่ 26-28 พฤศจิกายน
 • ปักหมุด 34 สวนสาธารณะ กทม.เปิดให้ลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้
 • ลอยกระทง 2566 ที่ไหนดี เช็กพิกัดในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ