“เชียงใหม่” เปิดบ้านประชุมกาแฟระดับอาเซียน เร่งขับเคลื่อนกาแฟไทยสู่ตลาดโลกในปี’64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน “การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียนปี 2561” (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 – ACID 2018) ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีเกษตรกร โรงคั่ว บาริสต้า ร้านกาแฟ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ 50 ปีที่แล้ว ที่กาแฟต้นแรกของเชียงใหม่ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้มีพระราชดำริ ให้ประชาชนพื้นที่สูงปลูกกาแฟ ทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย ปัจจุบัน จ.เชียงใหม่ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองแห่งกาแฟ ที่มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมกาแฟที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยมีพื้นที่กาแฟมากกว่า 2 หมื่นไร่ ใน 19 อำเภอ ให้ผลผลิตราว 3,000 ตัน/ปี และมีร้านกาแฟมากกว่า 1,000 แห่ง

ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟของเชียงใหม่มาโดยตลอด โดยมีร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ปี 2561-2565 ภายใต้ 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2.พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. พัฒนาด้านการตลาด 4.การวิจัยและพัฒนาและกลยุทธ์ และ 5.การบริหารจัดการ

“ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ท้าทายอีกก้าวหนึ่ง ที่ จ.เชียงใหม่ กำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียนปี 2561″ หรือ ACID 2018 : ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเชียน ซึ่งจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกาแฟใหญ่ระดับภูมิภาคครั้งแรกในเชียงใหม่” นายกฤษณ์กล่าว

นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ACID 2018 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ และสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่เมืองกาแฟ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางว่าอุตสาหกรรมกาแฟจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาและก้าวเข้าสู่เมืองกาแฟอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านกาแฟมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟที่ครบวงจรทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ประกอบการต้นน้ำ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูป และผู้ประกอบการปลายน้ำ ธุรกิจร้านกาแฟที่มีคุณภาพจำนวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้พื้นที่ปีละกว่า 3,000 ล้านบาท

นางชาลอต โทณวนิก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนปี 2561 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 – ACID 2018) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภายใต้เป้าหมายที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทยภายในปี 2564 และสร้างโอกาสทางธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำบนเวทีวิชาการระดับอาเซียน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ