นครสวรรค์ติดโควิด 12 ราย สั่งคนเข้าพื้นที่กักตัว 14 วัน ปิดผับ บาร์ อาบอบนวด

โควิด-19 ปกใน 10

นครสวรรค์ติดโควิด 12 ราย สั่งคนทุกจังหวัดเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน ปิดผับ บาร์ อาบอบนวด 14 วัน

วันที่ 11 เมษายน 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ติดโควิด 12 คน ดังนั้นจึงได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัด 1457/2564 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแจ้งให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จากทุกจังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน หรือกักตัวตามจำนวนวันที่อยู่ในพื้นที่

สิริรัฐ ชุมอุปการ

1.ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากทุกพื้นที่ ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังกักตัวที่เคหะสถานจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน ตามมาตรการป้องกันฯ ของสาธารณสุข

2.การจัดงานต่าง ๆ หากไม่เกิน 100 คน สามารถจัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หากเกิน 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน ให้ขออนุญาตจัดงานที่อำเภอนั้น ๆ และหากเกิน 500 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการจัดการอาบน้ำ สถานประกอบการ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 เมษายน 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ