ตรังเปิดช่อง จังหวัดสีแดงเข้ม-แดง โชว์ผลตรวจ/ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว

ตรังเปิดช่องจังหวัดสีแดงเข้ม-แดงโชว์ผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชม.หรือฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของท่าอากาศยานตรัง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พันจ่าเอก เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง และผู้ประกอบการสายการบิน หลังจากได้ออกคำสั่งจังหวัดตรัง ในการคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ขอความร่วมมือทุกสายการบิน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตรังให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับทราบ และจะต้องทำการกักตัวอย่างเข้มงวดตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้กำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ กรณีผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 6 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 18 จังหวัด สำหรับกรณีเดินทางผ่านท่าอากาศยานตรัง ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code Trang Health Passport ณ จุดตรวจคัดกรองท่าอากาศยานตรัง พร้อมให้กักตนเองอยู่ในที่พัก(Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคำสั่งให้กักกันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ หรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีคำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งกักกันดังกล่าว 


หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและในระหว่างการกักกันตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลสุขภาพ 

ยกเว้น ผู้ที่มีใบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ที่มีใบแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็ม ไม่ต้องกักตนเองอยู่ในที่พัก นอกจากนี้ ขอให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจเชื้อโควิด 19 และการติดตั้ง Application ไทยชนะ หมอชนะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ