ชุมพร อ่วม จมบาดาล 6 อำเภอ เดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน

ชุมพร อ่วม จมบาดาล 6 อำเภอ เดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน

“ชุมพร” น้ำท่วมอ่วม 6 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน เร่งตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือชาวบ้าน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รายงานข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้จังหวัดชุมพรมีฝนตกหนัก

ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบภัย ในกรณีอุทกภัย จำนวน 6 อำเภอ 37 ตำบล 238 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน 2,476 คนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย(เนื่องจากโดนไฟฟ้าช๊อต) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คนโรงเรียน 1 แห่งวัด 3 แห่งบ้านพักอาศัย 520 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 49 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ฝายน้ำล้น 5 แห่ง ท่อระบายน้ำ 3 แห่ง ท่อชนิดลอดเหลี่ยม 1 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 5,305,000 บาท

กรณีวาตภัยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 14:00 น ได้เกิดลมงวงช้างพัดจากทะเล ขึ้นฝั่งในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ที่ตำบลท่ายาง ทำให้มีบ้านเรือนเสียหาย 30 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 60 คน มูลค่าความเสียหาย 200,000 บาท

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอทุกแห่ง เพื่ออำนวยการ ประสานการเผชิญเหตุ และบูรณาการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้แก่พื้นที่ประสบภัย พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรเข้าแก้ไขปัญหา และให้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถแนวโน้มสถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2514 ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในบางพื้นที่ยังคงมีระดับสูง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ