ปาล์มน้ำมัน พุ่ง 11 บาท/กก. “ปั๊มใต้ปิดหัวจ่าย” บี 10 ดีเซลขยับเท่ากัน

ปาล์มน้ำมันใต้ราคาพุ่งเฉียด 11 บาท/กก. ทำราคาน้ำมันดีเซลขยับเท่าไบโอดีเซลบี 7 บี 10 ที่ 29.84 บาท/ลิตร ส่งผล “ปั๊มน้ำมัน” เจ้าใหญ่ปิดหัวจ่ายชั่วคราว ระบุราคาใกล้เคียงกัน

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) และเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมาราคาปาล์มน้ำมันได้ขยับขึ้นทุกวันต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม 2564 เคลื่อนไหวที่ 9 บาทกว่า/กก. ปัจจุบันเฉลี่ย 10 บาทกว่า/กก. กำลังจะขยับใกล้ 11 บาท/กก. เนื่องจากปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตน้อยจากสภาพปาล์มน้ำมันขาดคอ เพราะสภาพภูมิอากาศ ฝนตกต่อเนื่อง ห้ามนำเข้า และนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไบโอดีเซล บี 7 และ B 10 ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านโรงหีบ โรงกลั่นก่อนเข้าโรงงานรีไฟน์ขยับขึ้นถึง 30-40 บาท/กก. หากเทียบกับน้ำมันพืชปาล์มน้ำมันขายอยู่ในระดับ 58 บาท/ลิตร

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าภาคใต้รายหนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้รถบรรทุกที่เติมน้ำมัน บี 7 และบี 10 เลิกใช้ชั่วคราวไปก่อน เนื่องจากราคาขยับใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล จึงหันมาใช้ดีเซลก่อนเพราะคุณภาพดีกว่า ทั้งแรงรถและรักษาเครื่องยนต์ที่ดีกว่า จึงปรากฏว่าปั๊มน้ำมันเจ้าใหญ่บางปั๊มที่จำหน่ายน้ำมัน บี 7 บี 10 ได้ปิดหัวจ่ายน้ำมัน บี 10 ก่อน โดยให้เหตุผลว่าน้ำมัน บี 10 ขึ้นราคามาห่างกันไม่กี่สตางค์กับบี 7 คงเหลือหัวจ่ายบี 7 ไว้

นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล หจก.วันชัยปิโตรเลียม แอนด์ เซอร์วิส จ็อบเบอร์ ผู้ค้าส่งน้ำมันภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์น้ำมันขณะนี้ต้องยอมรับว่าราคาสูงขึ้นทุกตัว เนื่องจากปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่จะเข้าไปผลิตไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลได้ขยับขึ้นเป็น 40 บาท/กก. (วันที่ 12 ม.ค. 65) ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซล บี 7 และดีเซล บี 10 ราคาได้ขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับดีเซล และล่าสุด (วันที่ 13 ม.ค. 65) ราคาน้ำมันดีเซล บี 7 กับราคาน้ำมันดีเซลขยับมายืนราคาเดียวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ 29.84 บาท/ลิตรเท่ากัน

“ตอนนี้การที่จะผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจะต้องซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่ราคาประมาณ 40 บาท/กก. มาผสมกับน้ำมันดีเซล ในขณะที่น้ำมันดีเซลประมาณ 29 บาท/ลิตร มีส่วนต่างห่างกันไม่กี่สตางค์ ส่วนสาเหตุที่บางปั๊มจำหน่ายไบโอดีเซลเพียงบางตัวจึงเป็นสัญญาณสำคัญในการลดต้นทุนลงได้ เพราะไม่ต้องซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณมากขึ้น ราคาน้ำมันดีเซลประมาณ 29.84 บาท/ลิตร หากมีการลดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลก็จะทยอยลงเหลือราคาประมาณ 25 บาท/ลิตร”

นายไชยยงค์กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันปาล์มน้ำมันรัฐบาลประกันราคาอยู่ที่ 4 บาท/ลิตร ต่ำกว่า 4 บาท รัฐบาลชดเชยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล ขณะนี้มีส่วนต่างค่าการตลาดที่ดี และชาวสวนปาล์มน้ำมันได้ราคาที่ดีเช่นกัน น้ำมันไบโอดีเซล บี 7 คือมีน้ำมันปาล์มดิบ 7 เปอร์เซ็นต์ ผสมน้ำมันดีเซล ส่วนบี 10 มีส่วนผสมน้ำมันปาล์มดิบ 10 เปอร์เซ็นต์ ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง 10-11 บาทกว่า/กก. น้ำมันไบโอดีเซล บี 7 บี 10 ปิดหัวจ่ายชั่วคราว ระบุราคาใกล้เคียงกัน

นายโอภาส หนูชิต เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง ที่ปรึกษาสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง ราคาดีโดยขณะนี้ขยับขึ้นมาประมาณ 10.30 บาท/กก. (วันที่ 12 ม.ค. 65) ปัจจัยสำคัญคือปาล์มน้ำมันมีปริมาณผลผลิตน้อย คาดว่าประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะถึงรอบการผลิตใหม่ คาดว่าจะให้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น

“ผลผลิตลดไปกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ เข้ารอบของปาล์มน้ำมันพักตัวตามธรรมชาติ ผลผลิตจึงขาดคอ หลังจากนี้ไปปาล์มน้ำมันผลผลิตก็เต็มคออีก”

นายโอภาสกล่าวต่อไปว่า เมื่อราคาปาล์มน้ำมันระดับนี้ประมาณน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) จะขยับราคาขึ้นประมาณ 30 บาท ไม่ถึง 40 บาท/กก. ซึ่งเดิมตอนที่ราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ ซีพีโออยู่ที่ 24-25 บาท ถือว่าราคามากแล้ว ส่วนประเด็นที่ลากให้ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นไม่เกี่ยวกับที่นำปาล์มน้ำมันแปรรูปไปผลิตเป็นไบโอดีเซล บี 7 บี 10 และบี 20 แต่จะเกี่ยวกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่จะต้องแข่งขันกันซื้อเพราะโรงงานต้องเดินเครื่องไม่สามารถจะหยุดการผลิตได้