บิ๊กซี ชะลอแผนขายหุ้น IPO หลังตลาดทุนยังผันผวนหนัก

บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น

บิ๊กซี รีเทล หรือ BRC ชะลอแผน IPO นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังตลาดทุนไทย-เทศยังผันผวนหนัก ผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมไม่ค่อยดี ย้ำพร้อมทบทวนแผนเมื่อตลาดทุนมีแนวโน้มดีขึ้น

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BRC” ผู้บริหารเชนร้านค้าปลีก-ค้าส่ง บิ๊กซี (Big C) ประกาศชะลอแผน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering-IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BRC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดไทย-โลกยังผันผวน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BRC” อธิบายเหตุของการตัดสินใจนี้ว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม

ทำให้เมื่อพิจารณาทั้งประโยชน์ที่บริษัทและนักลงทุนจะได้รับ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่จะรองรับการเสนอขาย IPO ขนาดใหญ่จากบริษัทไทยในขณะนี้ รวมถึงสถานการณ์ภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยรวมและวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น

สามารถสรุปได้ว่า การชะลอแผน IPO ของ BRC จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม แม้ว่าที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจต่อแผน IPO เป็นอย่างดี

Advertisment

พร้อมทบทวนแผน เมื่อจังหวะเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม นายอัศวินย้ำว่า บริษัทยังมั่นใจในการเติบโตของธุรกิจที่กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดและจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะติดตามสภาวะของตลาดทุน และจะทบทวนแผน IPO ของ BRC อย่างใกล้ชิดเมื่อสถานการณ์ภาพรวมตลาดทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ทั้งนี้บริษัทจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนการ IPO หุ้น BRC นั้น กระบวนการล่าสุดนั้น อยู่ในระหว่างระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลัง BRC ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566