ดัชนี “ค้าปลีก” ติดกับกำลังซื้อ เงินกระจุก “กทม.-เมืองใหญ่”

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยชี้ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกครึ่งปีแรกเติบโตเพียง 2.81% ผลจากยอดค้าปลีกไตรมาส 2 แผ่วตัวลง กำลังซื้อกระจุกตัวแค่ในกรุงเทพฯและหัวเมืองท่องเที่ยว ลุ้นขยับตัวขึ้นไตรมาส 4 ดันทั้งปีโต 3-3.2%

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สถานการณ์ค้าปลีกในไตรมาส 2 การเติบโตของหมวดสินค้าต่าง ๆ กระจุกตัวเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก ๆ ของการท่องเที่ยวเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% ของสาขาทั้งหมด แต่ในทางกลับกัน สาขาส่วนใหญ่อีก 70% ที่อยู่ในต่างจังหวัด จะมีการเติบโตที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ดัชนีในไตรมาส 2 และภาพรวมค้าปลีกครึ่งปีหลังอ่อนตัวลงตามไปด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กำลังซื้อของประชาชนในต่างจังหวัดอยู่ในช่วงไม่สู้ดีนัก เพราะนอกจากเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัวแล้ว แต่กลับยังอ่อนตัวลงไปอีก ดังนั้นรัฐบาลอาจต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมา และต้องเน้นเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้วิเคราะห์ผลการเติบโตของสินค้าแต่ละหมวดในครึ่งแรกของปี 2560 พบว่า หมวดสินค้าคงทน (Durable Goods) อาทิ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในไตรมาสแรกมีการเติบโตในอัตราที่ต่ำ แต่กลับฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในไตรมาสสอง เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างออกรุ่นใหม่ ๆ เข้ามากระตุ้นตลาด ในขณะที่กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างก็ยังไม่ฟื้นตัว อันเป็นผลมาจากการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตลดลง

ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งคงทน (Semi Durable Goods) กลุ่มสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอาง ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ทำให้การจับจ่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีสินค้านำเข้ายังอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางซึ่งเป็นกลุ่มหลักของการจับจ่ายสินค้าหมวดนี้ติดกับดักหนี้เครดิตการ์ดที่สูงเกือบชนเพดาน ทำให้กำลังซื้อหดตัวลง

อย่างไรก็ตาม ด้านหมวดสินค้าไม่คงทน (Non Durable Goods) หรือหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน เริ่มส่งสัญญาณบวกในการฟื้นตัวช้า ๆ และต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว เรื่อยมาจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ แต่พอเข้าช่วงไตรมาส 2 ดัชนีการบริโภคกลับแผ่วตัวลง


ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์ค้าปลีกครึ่งปีหลัง สมาคมผู้ค้าปลีกไทยค่อนข้างกังวลใจในเรื่องของกำลังซื้อ โดยเฉพาะจากกลุ่มรายได้ปานกลางส่วนล่างและกลุ่มรายได้น้อย ที่ยังติดกับดักหนี้ครัวเรือนที่สูง ส่วนกลุ่มรายได้ปานกลางตอนบน การใช้จ่ายก็คงไม่คล่องตัว ด้วยหนี้บัตรเครดิตที่สูงเช่นกัน ซึ่งคาดการณ์ว่าดัชนีค้าปลีกโดยรวมของปี 2560 การเติบโตน่าจะอยู่ราว 3.0-3.2%