สุกี้ตี๋น้อย แจ้งปรับขึ้นราคาเป็น 219 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 2565

“สุกี้ตี๋น้อย” ประกาศปรับราคา จาก 199 บาท ขยับขึ้น 219 บาทต่อหัว ชี้ต้นทุนสูงขึ้น

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สุกี้ตี๋น้อย ได้ประกาศผ่านเฟชบุ๊กเพจ ขอแจ้งปรับราคาบุฟเฟ่ต์เพิ่ม 20 บาท/ท่าน ราคาผู้ใหญ่ จาก 199 บาท เป็น 219 บาท ส่วนราคาเด็ก จาก 99 บาท เป็น 109 บาท

เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 65

สุกี้ตี๋น้อย ขอเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

*ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิลล์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม