ครม.เศรษฐา 1/1

คอลัมน์ : สามัญสำนึก
ผู้เขียน : อิศรินทร์ หนูเมือง

เพิ่งได้สนทนากับ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) 12 คณะ

ฝากฝังถึงผู้สื่อข่าวทำเนียบทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็กว่า “แต่ก่อนก็อยู่ตอบคำถามเรื่องกฎหมาย เรื่องรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในทำเนียบแทบทุกวัน ก็สบายใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้บรรดาผู้สื่อข่าว และให้ความรู้ประชาชนทั่วไปด้วย”

ดร.วิษณุ บอกใจความสำคัญในช่วงเปลี่ยนแปลงการเมืองด้วยว่า “อีกไม่กี่วันจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี อยากให้ผู้สื่อข่าวเขียนข่าวให้ถูกต้องว่า ให้เรียกการปรับ ครม.ครั้งนี้ว่าเป็น เศรษฐา 1/1”

อาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน และผู้เขียนหนังสือหลังม่าน ครม.ยังอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมด้วยว่า “รัฐบาล นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มา ก็เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 1 ดังนั้น การปรับ ครม.กี่ครั้งก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน คนเดิม

ดังนั้น จึงเรียกสถานะทางการเมืองในการปรับ ครม.ให้เพิ่มเป็นทับ 1 หรือทับ 2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี หรือหากเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี แล้วนายเศรษฐากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จึงเรียกว่า “เศรษฐา 2”

Advertisment

ดร.วิษณุยังเปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่า สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีการปรับ ครม. ก็เรียกว่ารัฐบาลชวน 1/1 แต่เมื่อนายชวนพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 จึงเรียกว่า “รัฐบาลชวน 2”

ดังนั้น ในรัฐบาลเศรษฐาที่กำลังชุลมุนปรับ ครม.ครั้งนี้ จึงเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากเรียกว่า “เศรษฐา 1/1” ตามที่อาจารย์วิษณุฝากฝังไว้ ว่าให้เรียกให้ถูกต้อง ตามกาลสมัย

อาจารย์เล่าเหตุการณ์เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ประกอบการเรียกชื่ออีกเรื่องว่า สิ่งแรกที่เลขาธิการ ครม.ต้องทำในการปรับ ครม. คือการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด แต่ด้วยคอนเน็กชั่นของอาจารย์ ทำให้ค้นพบว่า แม้รัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นลูกชายของคุณหญิง และพ่อเป็นคนมีบรรดาศักดิ์

แต่เมื่อถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงพบว่า “ขาดคุณสมบัติข้อแรก” คือไม่ได้เป็นสัญชาติไทย แต่ที่สุดมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ใช้แท็กติกขั้นตอนทางราชการและกฎหมาย ทำให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวได้แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

Advertisment

ดังนั้น คุณสมบัติของรัฐมนตรีจึงสำคัญทุกบรรทัด ในการปรับ ครม. ชื่อที่เคยไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน

ครม.เศรษฐา 1/1 จึงมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์ตั้งแต่วันขยับจะปรับ

ตามโผที่ออกมา และแหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยยืนยันว่า “ลงตัว” คือโผแรกที่ออกมาคิกออฟ เมื่อก่อนเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

รัฐมนตรีที่คาดว่าจะพ้นจากตำแหน่ง 1.นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3.นายสุทิน คลังแสง พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พ้นจากรองนายกรัฐมนตรี

5.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด พ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 7.นายไชยา พรหมา พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีที่มีชื่อในโผจะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1.นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง 2.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 3.นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 6.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง 7.นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โผที่ยังวิ่งได้คือ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่อาจจะสลับเก้าอี้กับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับโควตาของพรรคร่วมรัฐบาลที่ปั่นป่วนหนัก คือพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่กลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวรุนแรง ชื่อนายสุชาติ ชมกลิ่น ปรากฏในโผตั้งแต่คิกออฟวันแรก ที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรี และชื่อที่อาจจะพ้นจากตำแหน่ง อาทิ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โควตาพรรคพลังประชารัฐที่ยังแต่งตั้งไม่ครบ 1 ตำแหน่ง ที่เดิมเป็นชื่อนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร แต่ด้วยปัญหาคุณสมบัติ ทำให้ชื่อนี้ไม่ผ่าน คาดว่าโควตาจะตกอยู่กับกลุ่มกำแพงเพชร ที่มีนายวราเทพ รัตนากร ให้การสนับสนุน มีการกล่าวถึงชื่อนายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร ถูกบรรจุไว้ในโผรัฐมนตรีช่วยว่าการ

ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังมีกระบวนการอีกระลอก ที่จะดันคนของพรรคเพื่อไทยขึ้นแทนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แม้สังกัดพรรคเพื่อชาติ แต่ตำแหน่งนี้เป็นโควตาพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้น คนการเมืองทั้งพรรคเพื่อชาติยากที่จะปฏิเสธ