รัฐบาลเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

เชิญเฝ้ารับเสด็จในหลวง-พระราชินี
แฟ้มภาพ

ประยุทธ์ เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

น.ส.รัชดากล่าวว่า รัฐบาลเตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดย ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 4 เส้นทาง นำประชาชนไปยังจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยรถโดยสารเฉพาะกิจ จอดรับส่งทุกป้าย จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

 1. เส้นทางสโมสรกองทัพบก-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-กรมทางหลวง
 2. เส้นทางสนามศุภชลาศัย-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ-กรมทางหลวง
 3. เส้นทางวงเวียนใหญ่-รร.ราชวินิต มัธยม
 4. เส้นทางสนามหลวง-รร.ราชวินิต มัธยม

เมื่อผ่านการคัดกรองตรวจ ATK ที่จุดกรมทางหลวง จะมีรถโดยสารนำสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนจุดคัดกรองตรวจ ATK ที่ รร.ราชวินิต มัธยม สามารถเดินเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯได้ ทั้งนี้ รถโดยสารเฉพาะกิจเปิดให้บริการท่าต้นทาง เที่ยวแรก ตั้งแต่ 08.00 น. ท่าต้นทางเที่ยวสุดท้าย 16.00 น. และท่าปลายทางเที่ยวสุดท้าย 18.00 น. หรือจนกว่าผู้ร่วมงานจะหมดจากพื้นที่ ซึ่งรถจะปล่อยท่าต้นทางทุก 20 นาที

สำหรับประชาชนที่นำรถมาเอง มีการให้บริการพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิด 3 จุด คือ

(1) สโมสรกองทัพบก สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถจอดได้ 320 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

(3) สนามศุภชลาศัย สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

Advertisement

สำหรับการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่จุดพักคอย 2 จุด ได้แก่ 1.กรมทางหลวง และ 2.โรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นจะมีรถ Shuttle Bus นำท่านเข้าสู่จุดคัดกรอง 4 จุด รอบบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

 1. จุดคัดกรองจุดกลับรถถนนศรีอยุธยา
 2. จุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรฯ
 3. จุดคัดกรองโรงเรียนราชวินิต มัธยม
 4. จุดคัดกรองกรมทางหลวง

โดยขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสีขาว ห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิ เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สำหรับผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก โดยหากมีโรคประจำตัว ให้พกยาประจำตัวมาด้วย ทั้งนี้ หากมีปัญหาสามารถสอบถามจิตอาสาได้

น.ส.รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังได้เตรียมจุดบริการประชาชนทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศใต้ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งถนนพิษณุโลก) ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไปจนถึงภายหลังเสร็จพิธี จุดจอดรถบริการน้ำดื่ม จำนวน 3 จุด ได้แก่

 1. โรงเรียนราชวินิต มัธยม
 2. กรมทางหลวง
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รวมทั้งมีจุดบริการทางการแพทย์ จุดพยาบาลและรถพยาบาลประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งบริการรถสุขา จำนวน 3 จุด ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ