เพื่อไทย มั่นใจ แลนด์สไลด์ กทม. หลังเปิดตัว อ๋อม สกาวใจ ร่วมงาน

เปิดตัว ส.ส. เพื่อไทย 06022566

พรรคเพื่อไทยเปิดตัว ส.ส.กทม. 3 เขตสุดท้าย อ๋อม สกาวใจ ลง ส.ส.สะพานสูง มั่นใจแลนด์สไลด์ กทม.ทั้ง 33 เขต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทย นำโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรค อาทิ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมือง พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภาคตะวันออก และ กทม. พรรคเพื่อไทย

นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จันทบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยว และประมง เป็นพื้นที่หมุดหมายของพรรคเพื่อไทยในการส่งเสริมศักยภาพให้กลายเป็นเมืองแห่งผลไม้และอัญมณี

จึงขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จันทบุรีในวันนี้ และเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง กทม.อีก 3 คน ทำให้ กทม.เปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครบทั้ง 33 เขตแล้ว

“กทม.เป็นหัวใจของประเทศไทย เป็นศูนย์การการเมืองการปกครอง เป็นศูนย์กลางทางมิติสังคม สะท้อนทุกอย่างภายในประเทศ เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยให้ความสำคัญมาก เรามั่นใจว่า ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร และ ส.ส.ในอนาคต จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนทุกมิติ

ฝากชาว กทม.ช่วยกันพิจารณาสร้างโอกาสร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพื่ออนาคตของ กทม.และประเทศชาติ เพื่อไทยยึดมั่นถือประชาชนเป็นหัวใจ ร่วมชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ให้ถล่มทลาย” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยทำงานต่อเนื่องเพื่อประชาชน โดยวานนี้ที่ได้ลงพื้นที่ภูเก็ตและพังงา ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และในฐานะของ ส.ส.นครราชสีมา ผู้แทนของคนโคราช ขอขอบคุณชาวโคราชที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ส.ส.แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ จากโพลนิด้าล่าสุด

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภาคตะวันออก 2 คน และ กทม.อีก 3 คน ได้แก่

ภาคตะวันออก 2 คน ได้แก่

จันทบุรี

  1. นายวันทิตย์ ตั้งรักษาสัตย์
  2. นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล

ส่วน กทม. 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ กทม. เขตสะพานสูง ประเวศ
  2. นายเอกภาพ หงสกุล กทม. เขตสายไหม
  3. นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ กทม. เขตบางขุนเทียน

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พื้นที่ กทม.ในขณะนี้มีความพร้อมทุกด้าน ได้แก่

1.ความพร้อมด้านผู้สมัครครบทั้ง 33 เขต ทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทุกคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่ พร้อมรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ

2.ความพร้อมเรื่องนโยบาย ทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทย และนโยบายของ กทม. กลั่นกรองมาจากปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับนโยบายของ ส.ก.ที่ทำได้จริง ด้วยนโยบายที่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ทุกนโยบายทำได้จริง

3.ความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ เพราะตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลปัจจุบัน ประเทศประสบกับวิกฤตมากมาย โดยเฉพาะวิกฤตด้านเศรฐกิจ ปากท้อง การแพร่ระบาดของโรค ยาเสพติด และการทุจริตในวงกว้าง ทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้

“ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาแก้ไขวิกฤตของประเทศ พรรคเพื่อไทยขออาสา มาแก้ไขวิกฤตของประเทศ โดยนำ ส.ส.ที่มีคุณภาพ นโยบายดี ๆ ที่สามารถทำได้จริง และเคยสำเร็จมาแล้วในอดีต ให้กลับมาพลิกฟื้นประเทศในครั้งนี้

ดิฉันขอโอกาสจากพี่น้อง กทม. และพี่น้องทั้งประเทศ โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน ร่วมกันพลิกฟื้นประเทศ โดยเลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ เราจะก้าวข้ามอดีต และร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไปด้วยกัน” นางพวงเพ็ชรกล่าว


นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับทราบปัญหาและนำเสนอนโยบายไปสู่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี