ชูวิทย์ ชี้ จับตา เกมสลับข้ามขั้ว ศาลสั่งแขวนพิธา เป็นไปตามแผน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ชูวิทย์ ชี้ เป็นไปตามแผน ศาลสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จับตารอบ 3 เกมสลับข้ามขั้ว ได้นายกฯคนใหม่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จากกรณีที่การประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 748 คน การได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ 375 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ญัตติเสนอชื่อนายพิธาเป็นญัตติที่ตกไปแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐธรรมนูญ ข้อ 41 ด้วยเสียง 395 ต่อ 312 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1 จากจำนวนผู้ลงมติ 715 คน

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้อง กกต.เสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 สั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2566


นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาว่า “เป็นไปตามแผน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. วันนี้ไม่ได้โหวตนายกฯ รอบ 2 จับตารอบ 3 เกมสลับข้ามขั้ว ได้นายกฯ คนใหม่”