เคาะ ครม.สัญจร เศรษฐา นัดแรก หนองบัวลำภู 3-4 ธันวาคมนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน

ครม. ไฟเขียว ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรก จังหวัดหนองบัวลำภู 3-4 ธันวาคม สั่ง รัฐมนตรี ลงพื้นที่อีสานตอนบน 1 แก้จน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติรับทราบการจัดประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีบัญชาเห็นชอบกำหนดจัดประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งมีการมอบหมาย ครม.ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

น.ส.เกณิกากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู