ครม. เด้ง “อภัย สุทธิสังข์” พ้นอธิบดีกรมปศุสัตว์ เซ่นสอบทุจริตวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ผู้สื่อข่าวระบุ คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งโยกย้าย แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย โดยให้นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตวแทน

ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตร กล่าวว่า ได้เสนอให้ครม.โยกย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกจากตำแหน่ง เพื่อให้การสอบสวนปัญหาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างโปร่งใส เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมปศุสัตว์ 5 คน ที่อยู่ในชุดคณะกรรมการจัดซื้อวัคซีนในปี 2559 โดยไม่ผ่านการรับรองของ อย.และพบวัคซีนตกมาตรฐาน 1 ล้านโดส

“สำหรับการสลับตำแหน่งครั้งนี้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีปัญหาเรื่องของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริต ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและขณะนายอภัย ดำรงตำแหน่งซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีมูลการทุจริตเกิดขึ้นจริงในการประกวดราคารับซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในปี 2559 โดยขณะนี้ทางองค์การอาหารและยา (อย.) ได้เรียกคืนวัคซีนที่แจกไปแล้วทั้งหมด และเป็นผลต่อเนื่องให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารุนแรงมากขึ้นในปี 61”