กกต.ฟัน “ดอน” ขาดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้รมต. เหตุภรรยาทำพิษถือหุ้นขัดกม.

กกต.ฟัน “ดอน” ขาดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้รมต. เหตุภรรยาทำพิษถือหุ้นขัดกม.
ดอน ปรมัตถ์วินัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมกกต.เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมกกต.มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการถือครองหุ้นของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 และขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงานกกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

โดยกรณีนี้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัมปทานของ 9 รมต. ที่ประกอบไปด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น หลังรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรมต.ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่

ซึ่งกกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อกกต.ว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติเรื่อง มีเพียงของนายดอนที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยที่ประชุมมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและที่สุดก็ได้มีการลงมติซึ่งในชั้นแรกผลการลงมติออกมาเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อย่างไรก็ตามยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกรกรณีการถือครองหุ้นของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการถือครองหุ้นของ 90 สนช. ที่กกต.ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ

 

ที่มา:มติชนออนไลน์


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ