แกนนำ นปช. บุก ป.ป.ช. จี้รื้อคดี “มาร์ค” สลายชุมนุม นปช.ปี 53 ใหม่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พร้อมด้วย นางธิดา ถาวรเศรษฐ และนายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ แกนนำกลุ่ม นปช. ยื่นร้องขอความเป็นธรรมให้ทบทวนมติ ป.ป.ช.พร้อมนำเสนอข้อเท็จจริง เพื่อขอให้ ป.ป.ช.พิจารณาคำร้องใหม่ในคดีสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อปี 2553 โดยได้หยิบยกคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ยกฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และพวก ในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อปี 2551 มาเป็นพยานหลักฐานใหม่ พร้อมนำรายละเอียดข่าวที่เป็นมติของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีกับพวก สลายการชุมนุมตกไป ซึ่งเป็นข่าวที่เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ยัง นำเสนอวารสารเสนาธิปัตย์ ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสลายการชุมนุม และหนังสือเรื่อง “ความจริงเพื่อความยุติธรรม” ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี 2553

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า การยื่นหลักฐานครั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. ที่หากมีหลักฐานใหม่ปรากฎขึ้นสามารถยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.นำสำนวนเก่ามาพิจารณาใหม่ได้ โดยคำพิพากษาคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรสามารถนำมาเทียบกับการสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช. และจะเห็นว่าสองคดีนี้มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจาก ป.ป.ช. จึงทำให้เกิดความสงสัยถึงบรรทัดฐานของการพิจารณาสำนวน จึงใคร่ขอให้ทบทวนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดเดิม เพื่อให้เกิดหลักนิติธรรมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งหาก ป.ป.ช.ไม่รับเรื่องไว้พิจารณาทางกลุ่ม นปช. จะขอใช้ช่องทางการต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ด้วยการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 2 หมื่นรายชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อประธานศาลฎีกา ขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระต่อ ป.ป.ช.ต่อไป

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ขณะเดียวกันการเดินทางมาครั้งนี้ ไม่ได้มาหาเรื่องหรือทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับกลุ่มพันธมิตร แต่มาเพื่อหาความยุติธรรมและขอให้เห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี 2553 และเพียงขอโอกาสให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่น

 


ที่มา : มติชนออนไลน์