สภาฯ มีมติ 231 ต่อ 223 เสียง ไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการอีอีซี

แฟ้มภาพ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติเร่งด่วนและญัตติตกค้างในระเบียบวาระการประชุม โดยมีการลงมติ ที่มีการยื่นญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ อภิปรายก่อนลงมติว่า ขอให้โครงการนี้มีการศึกษาเพื่อที่จะไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน หรือกระทบน้อยที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตลูกหลานเรารับกรรม ด้วยการตัดสินใจด้วยความไม่รอบคอบ หลังได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนในภาคตะวันออก พนง.การรถไฟจำนวนมาก ยังไม่ทราบเรื่องการทำสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนยังไม่โปร่งใส่ สมควรเปิดเผยสัญญาให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพราะรัฐบาลลงทุนเป็นแสนล้าน มอบพื้นที่มูลค่ามหาศาลให้เอกชนไปหาผลประโยชน์ 99 ปี อีกทั้งพรรคการเมืองตั้งข้อสังเกต โครงการนี้ทำอย่างรีบเร่งในการทำกรอบทีโออาร์อย่างไม่โปร่งใส เพราะทำในช่วงสภาปฏิวัติไม่ใช่สภาประชาชน เมื่อมีสภาประชาชนควรมีการทำทีโออาร์ให้รอบคอบขึ้น ไม่ได้มีเจตนาไปขัดขวางแต่อย่างใด

มีการพูดกันมาก ประชาชนยกป้ายประท้วงในหลายจังหวัดภาคตะวันออก ทำประชาพิจารณ์ไม่ครบทุกกลุ่ม ทำอีไอเอที่ไม่สมบูรณ์ เพราะทำอย่างรีบเร่งในเวลา 6 เดือน ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ไม่ได้ขัดขวาง แต่ทำไมเราต้องรีบเร่งต้องเปิดโอกาสให้เอกชนมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลและประชาชนจะได้รับ เราต้องการตรวจสอบให้เกิดความรอบคอบ สิ่งที่ท้วงติงทั้งหลาย ถ้าสภาของประชาชนไม่ได้ตรวจสอบ อย่าคิดเลยว่าทำเร็ว โครงการนี้อาจล่าช้า สะดุดลง เมื่อลงนามกับเอกชนแล้ว รัฐอาจเสียค่าโง่ เหมือนในอดีต เพราะไม่ผ่านสภา ไม่ให้ประชาชนตรวจสอบ ถ้าเอาเงินค่าโง่ไปสร้างโรงพยาบาลได้หลาย รพ.เอาให้รอบคอบ และไม่เสียใจ เสียค่าโง่จะดีกว่า”

ด้านนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ดีน่าสนับสนุน เพราะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีได้ สิ่งที่มีการท้วงติงเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาผังเมือง ปัญหาอุตสาหกรรมที่กระทบความท่องเที่ยว โครงการอีอีซีถูกกำหนดตามกฎหมายอีอีซีเรื่องผังเมือง โดยกำหนดให้มีภาคอุตสาหกรรม 5.12% พื้นที่ด้านเกษตร 58.51 พื้นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.25% พื้นที่เมือง 13.23% อื่นๆ 2.89% ดังนั้น พื้นที่อุตสาหกรรมไม่เติบโตอะไรมากมาย การเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรม และไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว แต่จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านนายจิรัฏฐฺ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา อนาคตใหม่ การลงทุนหลายแสนล้าน หากมีมูลเหตุน้อยนิดที่ส่งผลให้มีประเด็นขัดแย้งหรือความไม่โปร่งใส การตั้ง กมธ.เข้าไปศึกษาเป็นประโยชน์ ไม่ได้เป็นโทษ ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

โดยที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วยเสียง 231 ต่อ 223 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากผู้เข้าประชุม 456 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ