เช็กชื่อฉลุย 44 เมกะโปรเจ็กต์ 1.9 ล้านล้าน ครม.เศรษฐกิจเร่งสปีดรถไฟฟ้าทุกสาย

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมครม.เศรษฐกิจ ว่า ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจรับทราบผลการดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกระทรวงคมนาคม จำนวน 44 โครงการ วงเงินรวม 1,947,310 ล้านบาท

แบ่งออกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 259,791 ล้านบาท เงินกู้ 1,201,056 ล้านล้านบาท เอกชนร่วมลงทุนรัฐ (PPP) 338,810 ล้านบาท และรายได้/กองทุน 147,654 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าในการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ-ปี 61 เบิกจ่ายแล้ว 210,788 ล้านบาท ปี 62 เบิกจ่ายแล้ว 90,254 ล้านบาท ปี 63 มีแผนเบิกจ่าย 206,040 ล้านบาท และปี 64 – ระยะต่อไป มีแผนเบิกจ่าย 1,392,972 ล้านบาท

44 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการที่ครม.อนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 17 โครงการ วงเงิน 782,329 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอร์เตอร์เวย์) 3 เส้นทาง ดังนี้ สายพัทยา-มาบตาพุด เปิดให้บริการ ก.ค.63 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา เปิดให้บริการปี 65 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คืบหน้าร้อยละ 22 ล้าช้ากว่าแผน 2 ปี ปัญหาค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินสูงขึ้นต้องขออนุมัติปรับกรอบวงเงินเพิ่มเติมจากครม.

2.โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 สายทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร ดังนี้ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ก่อสร้างแล้วเสร็จ อีก 6 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง 3.โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา แบ่งงานโยธาออกเป็น 14 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สัญญา เตรียมดำเนินการ 12 สัญญา

4.โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง 2 สายทาง คือ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เปิดบริการปี 64 พร้อมสถานีกลางบางซื่อ 5.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี-สุวินทวงศ์ส่วนตะวันออก เปิดบริการปี 66 6.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี เปิดบริการปี 64 7.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดบริการปี 64

8.โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายคลังขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย อยู่ระหว่างก่อสร้าง ส่วนการบริหารจัดการโครงการ ยังไม่สามารถเสนอขออนุมัติครม.เรื่องรูปแบบการลงทุน PPP ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนการใช้ที่ดินสปก.

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 169,176 ล้านบาท เงินกู้ 475,268 ล้านบาท PPP 126,037 ล้านบาท และรายได้/กองทุน 11,848 ล้านบาท

2.โครงการที่ครม.อนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ 12 โครงการ วงเงิน 412,739 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง ช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านตะวันตก ใช้เงินกองทุน TFF ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว 4 สัญญา แต่ยังลงนามสัญญาเพราะมีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้เสนอราคา 3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษบูรณะ อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและเตรียมการประกวดราคา

4.โครงการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 63 เพื่อจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาและเวนคืนที่ดิน 5.โครงการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ช่วงบางไผ่-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณปี 63 เพื่อจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาและเวนคืนที่ดิน

6.โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน ส่วนการบริหารจัดการโครงการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนต้นปี 63 7.โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง 3 สายทาง ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช เปิดบริการปี 66

8.โครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) ช่วงที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างทำ EHIA กำหนดเสร็จปี 65 9.โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 10.โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) คาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทการบินไทยกับบริษัทแอร์บัส ภายใน ธ.ค.62 11.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อยู่ระหว่างเตรียมการลงนามในสัญญา

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 43,085 ล้านบาท เงินกู้ 286,432 ล้านบาท PPP 23,679 ล้านบาท รายได้/กองทุน 59,543 ล้านบาท

3.โครงการที่คณะกรรมการ PPP เห็นชอบแล้วและเสนอ สคร. เตรียมเสนอครม. 2 โครงการ วงเงิน 201,073 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี-สุวินทวงศ์ อยู่ระหว่างเสนอครม. อนุมัติงานโยธา 2.ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม ปรับรูปแบบการเดินรถตลอดสาย 2.มอร์เตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงที่พักริมทาง และ สคร.จะเสนอครม.

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 32,960 ล้านบาท เงินกู้ 168,095 ล้านบาท รายได้/กองทุน 19 ล้านบาท

4.โครงการที่จะนำเสนอครม.ในระยะต่อไป 13 โครงการ วงเงิน 551,170 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และ ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก ระยะทาง 25.19 กิโลเมตร 2.โครงการก่อสร่างรถไฟทางคู่ ระยะที่สอง 7 สายทาง ระยะทางรวม 1,483 กิโลเมตร

3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 4.โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 62-69 จำนวน 38 ลำของบริษัทการบินไทย 5.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่สาม 6.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่หนึ่ง 7.โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 14,569 ล้านบาท เงินกู้ 439,356 ล้านบาท รายได้/กองทุน 76,245 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ