รัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯร้ายแรง แล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

รัฐบาลยอมถอย 1 ก้าว นายกฯ ออกประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ กทม. แล้ว มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้ (22 ต.ค.) เป็นต้นไป หลังเหตุการณ์ความรุนแรงคลี่คลายลง

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และประกาศข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563 เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าระงับยับยั้งการกระทำอันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขความปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 2563 นั้น

โดยที่ปรากฏว่า ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563

ข้อ 2 บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

วิษณุชี้ “คดีเก่า” ยังเดินหน้าต่อ

ทางด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังจากรัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ว่า  คดีที่แกนนำและผู้ชุมนุมถูกดำเนินคดียังคงเดินหน้าต่อ เพราะถ้ายกเลิกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินทั้งฉบับ คดีหยุด เลิกหมด แต่กฎหมายแม่ คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้เลิก ยังอยู่ แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายลูกอีกทีเพราะฉะนั้นการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และมีการออกข้อกำหนดนั้น จะไม่เริ่มใช้กับคนใหม่ แต่คดีเก่ายังค้างอยู่

ส่วนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งหมดนั้น นายวิษณุกล่าวว่า ถ้ายกเลิกรัฐบาลจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งมีคนที่เตรียมจะฟ้องอยู่แล้ว ส่วนการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมที่สามารถยื่นขอต่อศาลได้

“ผมเป็นห่วง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย บรรดาผู้ชุมนุมทั้งหลายไม่กลัวอะไร แม้จะห้ามชุมนุม ก็ยังชุมนุม แต่คนอื่น ฝ่ายอื่น ม็อบเสื้อเหลือง ม็อบอะไรต่ออะไรเขากลัว สังเกตว่าเขาจะไปเดินที่ชลบุรี สุไหงโก-ลก สงขลา แต่พอยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพฯ เสื้อไหนก็ชุมนุมได้หมด ทีนี้ก็จะปะทะกัน” นายวิษณุกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ