ครม. เคาะโรดแมป เปิดประเทศรับต่างชาติ เมษายน 2564

ครม.เคาะเปิดประเทศไตรมาส 1 ปีหน้า
Image by Niek Verlaan from Pixabay

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเปิดประเทศ ของ ศบศ. แล้ว เริ่มเปิดรับต่างชาติ เมษายนนี้ เป็นต้นไป 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ครม.เห็นชอบตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมกับกางโรดแมปเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว โดยในเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดรับชาวต่างชาติใน 6 จังหวัด

ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.64)

  • พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก: ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม่
  • กักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 7 วัน (1+6วัน)

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.64)

ภูเก็ต (Phuket Sandbox) ไม่กักตัว

Advertisement
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้รับวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจโควิด-19 บินตรงเข้าภูเก็ต และตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง โดยไม่ต้องกักตัว และต้องอยู่ในภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ
  • ใช้มาตรการป้องกันควบคู่ เช่น Vaccine Certificate และแอปพลิเคชันติดตามตัว

พื้นที่อื่น ๆ

กักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 7 วัน (1+6 วัน)

ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.64)

พื้นที่นำร่อง: ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม่

Advertisement

ไม่กักตัว

  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้รับวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจโควิด-19 บินตรงเข้าภูเก็ต และตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง โดยไม่ต้องกักตัว และต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องอย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ
  • ใช้มาตรการป้องกันควบคู่ เช่น Vaccine Certificate และแอปพลิเคชันติดตามตัว

ไตรมาส 1 (ม.ค.65 เป็นต้นไป)

เปิดประเทศ

Advertisement