เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คาดอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. หลังวันครบรอบรัฐประหาร 8 ปี

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คาดอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. หลังวันครบรอบรัฐประหาร 8 ปี

คณะรัฐมนตรี พิจารณาข้อเสนอ กกต. เห็นชอบเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คาดว่าเป็นวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม หลังวันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ครบรอบ 8 ปี

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันพรุ่งนี้ 8 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณาข้อเสนอของ เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

โดยกระทรวงกระทรวงมหาดไทย (มท.) จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบใหลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะแจ้งมติ ครม.ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบ จากนั้น กกต.จะจัดการประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งต่อไป

ตาที่ระบุในหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องเสนอ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่ระบุว่า “ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มาเพื่อดำเนินการ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565”

หลังจากนั้นทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ต่อจากนั้นจึงจะเป็นกระบวนการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำหนดวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ไล่เรียงตามลำดับไปจนวันเลือกตั้ง เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ทีมยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคพลังประชารัฐ และกลุ่มอำนาจ 3 ป. ได้หารือเรื่องวันที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งว่า ตามกำหนดจะเลือกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ครั้งแรกตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 แต่มีนักการเมืองรายหนึ่งทักท้วงว่า จะเกิดกระแสวันครบรอบรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้ และจะทำให้ฝ่ายที่พลังประชารัฐสนับสนุนจะเสียคะแนน และพ่ายแพ้ได้

จากนั้นจึงมีรายงานว่า จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และเมืองพัทยา