ประยุทธ์สั่งลดการใช้น้ำมัน 10% พลังงาน 20%

นายกฯสั่งหน่วยงานราชการลดการใช้พลังงาน 20% – น้ำมัน 10% สั่งกระทรวงพลังงาน – พาณิชย์ดูแลสินค้า บริหารพลังงาน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่า

นายกฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น กระทบต่อราคาสินค้าให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์พลังงานยังสูงขึ้นเป็นรายวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก

นายกฯสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารพลังงานอย่างเหมาะสม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย และให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีผลกระทบโดยตรง

นอกจากนั้น นายกฯรณรงค์การประหยัดพลังงานซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้เป็นวาระสำคัญของรัฐบาล เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตพลังงาน ให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 และให้มีการลดการใช้น้ำมันร้อยละ 10 รวมทั้งหาวิธีประหยัดพลังงานอย่างง่าย ๆ เช่น เวิร์กฟรอมโฮม ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส

Advertisment

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯขอบคุณทุกหน่วยที่ช่วยกันนำพาคนไทยในประเทศยูเครน ที่สมัครใจเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ฝากไปถึงข้าราชการไทยในที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และประเทศใกล้เคียงให้ระมัดระวังและดูแลตนเอง

รวมทั้งนายกฯ และรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมา