ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. รวย 98 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน นิตินัย-ผอ.ท่าอากาศยานไทยรวย 98 ล้านบาท ขับรถหรู-ปอร์เช่ คันละ 3.9 ล้าน ห้อยพระเครื่อง 34 องค์ คู่สมรสครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เมืองจันท์ 2 แปลง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคู่สมรส กรณีดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีทรัพย์สิน 98,618,602 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายนิตินัยแจ้งมีรายการทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝาก 4 บัญชี 8,192,662 บาท เงินลงทุน 4,946,102 บาท อาทิ บริษัท ชาญชฎา 4,750 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 475,000 บาท เงินให้กู้ยืม 35,219,816 บาท แบ่งออกเป็นบริษัท ชาญชฎา จำกัด ปีที่ให้กู้ยืม 2557 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 5,819,816 บาท และนายนครินทร์ เวสารัชชานนท์ ปีที่ให้กู้ยืม 2560 จำนวน 29,400,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 4,000,000 บาท ได้แก่ ห้องชุด อาคารชุดริมหาดจอมเทียนคอนโดมิเนียม มูลค่า 2 ล้านบาท และห้องชุด อาสตร้าคอนโด มูลค่า 2 ล้านบาท ยานพาหนะรถยนต์ยี่ห้อ Porsche มูลค่า 3,900,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 522,477 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,600,000 บาท ได้แก่ พระเครื่อง 34 องค์ มูลค่า 7.2 ล้านบาท ป้ายทะเบียนรถยนต์ ศข 99 มูลค่า 4 แสนบาท รวมมีทรัพย์สิน 64,381,058 บาท

Advertisement

นางพงศ์ภรณ์ ศิริสมรรถการ คู่สมรส (ชื่อเดิม-สกุลเดิม วรวรรณ เวสารัชชานนท์) แจ้งมีรายการทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝาก 9 บัญชี 1,436,666 บาท เงินลงทุน 1,437,278 บาท ที่ดิน 19 แปลง 26,841,600 บาท ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ข จำนวน 2 แปลง ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้แก่ แปลงที่ 1 เลขที่ 668 เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา (ตร.ว.) แปลงที่ 2 เลขที่ 5804 เนื้อที่ 15 ไร่

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพัก 1 หลัง 1,000,000 บาท (กรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่น้อง) ทรัพย์สินอื่น 3,522,000 บาท ได้แก่ สร้อยคอทองคำ 7 เส้น แหวนเพชร 8 วง ชุดเครื่องเพชร 3 ชุด ต่างหูเพชร 3 คู่ จี้เพชร 7 ชิ้น ทองคำแท่ง 30 บาท รวมมีทรัพย์สิน 34,237,544 บาท

นายนิตินัยแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี ประกอบด้วย รายได้ประจำ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส จำนวน 12,309,300 บาท คู่สมรส 1,135,000 บาท

ขณะที่รายจ่ายประจำต่อปีประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนบุตร 1,200,000 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยของนายนิตินัย 100,062 บาท คู่สมรส 9,555 บาท

Advertisement

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) ของนายนิตินัย 10,037,614 บาท คู่สมรส 714,054 บาท

นายนิตินัยแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2556-2557) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ได้แก่ กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ชาญชฎา จำกัด

ขณะที่คู่สมรสปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และขายตรง บริษัท ประกันภัยไทยภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน

Advertisement