ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน สราวุธ เบญจกุล รวย 107 ล้าน

สราวุธ เบญจกุล

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน สราวุธ เบญจกุล-คู่สมรส รวย 107 ล้านบาท

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายสราวุธ เบญจกุลและคู่สมรส กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีทรัพย์สิน 108,759,526.68 บาท มีหนี้สิน (เช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota Alphard) 1,338,512 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 107,421,014.68 บาท ประกอบด้วย

ทรัพย์สินของนายสราวุธ จำนวน 54,412,599.43 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 20 บัญชี 37,358,081.71 บาท เงินลงทุน 4,608,990.05 บาท ที่ดิน จำนวน 4 แปลง 2,387,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง 500,000 บาท ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน 2,350,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,913,727.67 บาท ทรัพย์สินอื่น 294,800 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ ROLEX 1 เรือน ยี่ห้อ OMEGA 1 เรือน ปืนสั้น 2 กระบอก

ทรัพย์สินของคู่สมรส จำนวน 54,346,927.25 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 12 บัญชี 11,559,132.51 บาท เงินลงทุน 10,003,945.94 บาท ที่ดิน จำนวน 7 แปลง 19,096,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง 2,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 8,532,248.80 บาททรัพย์สินอื่น 3,155,600 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ TISSOT 1 เรือน แหวนเพชรรูปหัวใจ 1.84 กะรัต 1 วง แหวนเพชรกลม 1 เม็ด 1.19 กะรัต เพชรมาคี 6 เม็ด 0.67 กะรัต 1 วง สร้อยคอทองคำ 15 เส้น รวม 19 บาท กำไลทองคำ หนัก 2 บาท 1 วง สร้อยข้อมือทองคำ 10 เส้น หนักรวม 4 บาท แหวนทองคำ18 วง หนักรวม 5 บาท เหรียญทองคำ 2 เหรียญ หนักรวม 1 บาท จี้ทองคำหนัก 0.50 บาท 2 อัน พระเลี่ยมทอง 8 องค์ ประเมินค่ามิได้ กำไลเพชร Jubilee 1 อัน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก – เหรียญทองคำขัดเงา 1 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก – เหรียญเงินขัดเงา 3 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก-เหรียญคิวโปรนิกเกิล 3 เหรียญ เหรียญที่ระลึก – เหรียญทองคำขัดเงา 1 เหรียญ แหวนเพชร Jubilee 1 วง

พระหล่อบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ฐานถอดเนื้อบรอนด์นอก 1 องค์ พระหล่อบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อบรอนด์นอก 1 องค์ พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองเหลือง 1 องค์ พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็น น้ำหนัก 30 กรัม
พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง พิมพ์เสมา เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 25 กรัม

พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 60 กรัม พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 25 กรัม พระเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง พิมพ์เม็ดแดง เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 12 กรัม

แหวนเพชร 1 วง จี้ทับทิม 1 อัน แหวนทับทิมล้อมเพชร 1 วง พระเหรียญเนื้อทองคำบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์ เหรียญละ 65,000 บาท (ครบรอบ 30 ปี สทย.) จำนวน 4 เหรียญ

นายสราวุธแจ้งมีรายได้ต่อปี 9,617,707.10 บาท แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ ได้แก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทน/โบนัส 6,617,707.10 บาท เบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนอื่น 3,000,000 บาท

คู่สมรสแจ้งมีรายได้ต่อปี 2,768,033.29 บาท แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ ได้แก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทน/โบนัส 2,768,033.29 บาท

ขณะที่รายจ่ายต่อปีของนายสราวุธ 1,920,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท ค่าอาหารและของใช้ 300,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์/เบี้ยประกัน 500,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 120,000 บาท เงินบริจาค 500,000 บาท

รายจ่ายต่อปีของคู่สมรส 1,120,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท ค่าอาหารและของใช้ 300,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 500,000 บาท เงินบริจาค 200,000 บาท
ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาของนายสราวุธ 6,617,707.10 บาท คู่สมรส 2,768,033.29 บาท

ทั้งนี้ ตำแหน่งปัจจุบัน ณ วันท่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ ของนายสราวุธ ทุกตำแหน่ง ได้แก่ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ตำแหน่งเมื่อครั้งยื่นบัญชีเข้ารับตำแหน่ง ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมมการธุรกรรม (สังกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

  • 2549-2560 รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  • 2560-2563 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  • 2563-2565 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้านนางมนัญญา เบญจกุล คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม วัฒนายากร จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 26 เม.ย.34 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 2 คน คือ ร.ต.อ.เบญ เบญจกุล ที่ทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา เบญจกุล ที่ทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ