ชัชชาติ กางตำรา จากนโยบาย สู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ Policy to Executive : จากนโยบายสู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS

ชัชชาติ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ Policy to Executive : จากนโยบายสู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ ว่ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก้าวสู่ความสำเร็จได้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ Policy to Executive : จากนโยบายสู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS

นายชัชชาติกล่าวว่า ต้องเข้าใจ Strategy (กลยุทธ์) คืออะไร เมื่อมี Strategy ที่ดี ก็จะรู้ว่าจะทำอะไรบ้าง

นอกจากนี้ CEO (ผู้บริหารสูงสุด) กับ Manager (ผู้จัดการ) ต่างกันอย่างไร CEO สร้างกลยุทธ์ คือรู้ว่าต้องทำอะไรตอนที่ไม่มีอะไรให้ทำ นี่คือหน้าที่ของ CEO จากนั้นเป็นหน้าที่ของ Manager ที่ต้องหาวิธีในการดำเนินการ ในการทำต้องรู้และมีวิธีการที่ดี มีแท็กติกที่ดี ต้องแยกให้ออกระหว่าง CEO กับ Manager

สำหรับ CEO มีหน้าที่ทำ Policy (นโยบาย) ส่วน Manager มีหน้าที่ทำ Action Plan (แผนปฏิบัติการ) ซึ่งในการทำ นโยบายมีคำถามสำคัญ 3 ข้อ คือ

1. เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะทำหรือไม่ อย่างแรกเลยต้องหาความรู้ก่อน และหาแนวร่วมให้เยอะ

2. สิ่งที่ทำยัง เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับโลกไหม ทีมต้องมีความหลากหลาย

3. ทีมสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่ ต้องสนุกกับสิ่งที่ทำ ถ้าไม่สนุกกับสิ่งที่ทำต้องตั้งหลักและคิดใหม่

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า โลกยุคใหม่ต้องมีนโยบายเยอะ โลกเปลี่ยนไป การทำนโยบายต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ถ้ามีกลยุทธ์จะมีแผนปฏิบัติการที่ดี และการแสวงหาความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาชน เมื่อเรามีความร่วมมือที่ดีก็ช่วยให้การดำเนินการสำเร็จได้ เช่น มีสินค้าแบรนด์ดัง แล้วเราจะสู้กับสินค้าแบรนด์ดังได้ เราต้องมีสินค้าที่ดี หากเรามีการสร้างสินค้าที่ดี พลังปากต่อปากก็จะสามารถทำให้สินค้าที่ดีสู้กับสินค้าแบรนด์ดังได้