กรมที่ดิน ผนึก ก.พ.ร.พัฒนาแอป Landsmaps เพิ่มระบบยืนยันตัวตน ป้องกันมิจฉาชีพ

กรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาแอปพลิเคชัน Landsmaps รูปแบบใหม่ เปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้น เพิ่มข้อจำกัดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้หลอกลวงประชาชน โดยยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD  หรือใช้ระบบผ่านทางรัฐ เท่านั้น

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้เปิดใช้งานแอพพลิเคชัน Landsmaps  เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วยตนเอง

ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน เนื้อที่ สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียมและ street view ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ

รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอการรังวัด(คิวรังวัด) แผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน

โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวอีก 1 ช่องทาง ไปหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเสียหาย

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหากลุ่มมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ สร้างความเสียหายแก่สุจริตชน  กรมที่ดินและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้พิจารณาร่วมกันแล้ว

จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชัน  Landsmaps รูปแบบใหม่

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ระบบ LandsMaps จะแสดงข้อมูลเลขโฉนดที่ดิน    หน้าสำรวจ และเลขที่ดิน เฉพาะผู้ที่เข้าใช้งานระบบ โดยยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD  หรือใช้ระบบผ่านทางรัฐ เท่านั้น

Advertisement

ส่วนข้อมูลอื่นๆ ยังคงแสดงเหมือนเดิม

สำหรับประชาชนที่จะเข้าใช้บริการแอปดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.เข้า Landsmaps ผ่าน SmartLands แล้ว กด ปุ่ม “…” ที่มุมล่างขวา

2.เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

3.เลือกวิธีการเข้าระบบด้วย ThaiD

4.กดปุ่ม ยอมรับ เพื่อเข้า ThaiD

5.ระบบจะแสดง QR code ให้กดปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วย ThaiD

6.ThaiD จะให้ท่านยืนยันตัวตน

7.เมื่อยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสู่ LandsMaps ให้ท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน 2

กรณี เข้าใช้งาน LandsMaps จาก คอมพิวเตอร์ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้ง ThaiD สแกน QR code ที่ปรากฏ และทำการยืนยันตัวตน เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน โทร. 0 2503 2110-9 ต่อ 402 และ 0 2503 3368