ลูกค้าเฮ! กทม.เซ็นเอกสารเปิดใช้อาคาร”แอชตัน อโศก”แล้ว ปิดฉากปัญหาคอนโดสร้างเสร็จแต่โอนไม่ได้หลังถูกยื้อ3-4เดือน

ตามที่มีข่าวว่าโครงการอาคารชุด Ashton Asoke (“โครงการฯ”) ซึ่งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ (โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด)) ประสบปัญหาไม่สามารถโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าผู้จองซื้อห้องชุดได้ภายในเดือนมีนาคม ปี 2561 โดยเหตุสำคัญสืบเนื่องจากกรณีที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาไม่สามารถดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ให้กับบริษัทฯ แม้ว่าโครงการฯ จะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ด้วยอ้างเหตุที่มีการฟ้องคดีทางราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ต่อศาลปกครองกลางจำนวน 2 คดี(ซึ่งผู้ฟ้องไม่ได้ฟ้องบริษัทฯ บริษัทฯเพียงถูกศาลเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในภายหลัง) พร้อมทั้งอ้างเหตุปลีกย่อยอื่น เช่น พันธุ์ไม้ซึ่งปลูก ณ โครงการฯ และการติดตั้งป้ายบอกชั้นในห้องลิฟต์ดับเพลิงของโครงการฯ เป็นต้น ต่อมา บริษัทฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งของกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย ดังที่ทราบโดยทั่วกันนั้น

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เจ้าของโครงการฯ และผู้ประกอบการ ใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งของกรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งต่อมา กรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) ให้แก่บริษัทฯ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุด และออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการฯ ให้กับบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำการโอนห้องชุดให้กับผู้จองซื้อบางรายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง และประกอบการ รวมถึงการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ และเชื่อมั่นว่าคดีที่เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี