“บ้านดีมีดาวน์“ เปิด 11 เงื่อนไข รับสิทธิ์ รัฐช่วยดาวน์ฟรี 5 หมื่นบาท ลงทะเบียน 11 ธ.ค.นี้

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงปลายปี 2562 โดย 1 ใน 3 โครงการที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมาก คือ “โครงการบ้านดีมีดาวน์” ที่ช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ค่าผ่อนดาวน์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

“รัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย”

บ้านดีมีดาวน์ รายละเอียดโครงการสำหรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์มีดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
 2. ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย
 3. ผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
 4. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63
 5. เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ รัฐช่วยผ่อนบ้านดีมีดาวน์ วันที่ 11 ธค. 62 เป็นต้นไป
 6. สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com
  • โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63
ซึ่งการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรววจคุณสมบัติกับกรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX
 1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่ผ่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการตวจสอบรอบแรก
 • กรมการปกครองจะทำการตรวจสอบตัวตนตามฐานข้อมูล
 • กรมสรรพากร จะทำการตรวจว่าอยู่ในระบบฐานและมีรายได้ปีละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 1. สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ อนุมัติเงินกู้ และดำเนินการจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบหากตรวจสอบภายหลัง
 • ผู้ได้รับสิทธิที่มีมาตรการขอกู้ที่ผิดมาตรการ
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อนวันที่ 27 พ.ย. 62
 1. ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB และ ITMX
  • ตรวจสอบวัตุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน
  • ตรวจสอบวันจดจำนอง กับ NCB
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX
 2. โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้
 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“บ้านดีมีดาวน์” เตรียมลงทะเบียน รับสิทธิ์รัฐช่วยผ่อนบ้าน 5 หมื่นบาท 1 แสนหลัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ