“ซีพี” ชนะยกที่ 1 ประมูล “สนามบินอู่ตะเภา” ศาลปกครองให้เปิดซองแข่ง 3 ราย

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รับข้อเสนอทั้งหมดของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตร ไว้พิจารณา กรณีทำผิดเงื่อนไขเกินเวลาที่กำหนด 9 นาที

ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รับข้อเสนอทั้งหมดของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตร ไว้พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ม.ค. 63 ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.381/2562 ระหว่างบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด กับพวกรวม 5 คน (กลุ่มซี.พี.) ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าโครงการ 2.9 แสนล้านบาท  ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยขอให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการรับซองเอกสารที่ยื่นเกินเวลาไป 9 นาที ได้แก่ ข้อเสนอซอง 2 (ด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ) กล่องที่ 6 และซอง 3 (ข้อเสนอด้านราคา) กล่องที่ 9 ไปรับพิจารณาตามขั้นตอนการคัดเลือกโครงการต่อไป ซึ่งในวันนี้ศาลมีคำสั่งให้กลุ่ม ซี.พี. ได้มีสิทธิ์ได้เปิดซองประมูลต่อไป

เนื่องจากศาลเห็นว่า สาระสำคัญที่แท้จริงของกระบวนการยื่นข้อเสนอในคดีนี้ อยู่ที่การแสดงตนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และหลังจากนั้น จะเป็นการนำข้อเสนอทั้งหมดยื่นและส่งมอบให้แก่ฝ่ายรัฐเพื่อนำเอาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายไปพิจารณาในเวลาต่อไป โดยทำการเปิดซองข้อเสนอแต่ละซองของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่จะมีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นลำดับกันไปตามกระบวนการ

การที่กลุ่มบริษัทธนโฮลดิ้งฯ มีการนำข้อเสนอเฉพาะกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ขนผ่านจุดลงทะเบียน เวลาประมาณ 15.09 น. จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องถึงขนาดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

สำหรับผู้ยื่นซอง 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯ บมจ.ช.การช่าง และ บจ.บี.กริม จอยต์เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์

2. กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น และกลุ่มแกรนด์ คอนซอร์เตี้ยม บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้, บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น และ บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น

3. กลุ่มแกรนด์คอซอร์เตี้ยมประกอบด้วย บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ บมจ.เอเชีย เอวิชั่น และ บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น และ GMR Airport จากอินเดีย

กลุ่ม “ซีพีและพันธมิตร” ขอบคุณศาล

กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรชี้แจงผ่านเอกสารในวันเดียวกันว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เข้าร่วมประมูล ยืนยันความตั้งใจในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยให้ก้าวไกล

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตรได้กลับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในการนี้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ 5. Orient Success International Limited

“ขอขอบพระคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความเป็นธรรม ทำให้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตรได้กลับเข้าสู่กระบวนการตามสิทธิที่พึงมี ในการเข้าร่วมประมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยพร้อมยอมรับผลการคัดเลือกและเคารพกฎกติกาการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม และไม่ว่าผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นเช่นไร กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตร ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกมิติเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากตระหนักดีว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย”

พร้อมกันนี้ต้องกราบขออภัยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกรวมไปถึงกองทัพเรือ ที่กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ที่พึงมีตามกฏหมาย  แต่ทั้งนี้ขอยืนยันด้วยความจริงใจว่ากลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการนี้ เพราะต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้

กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรจึงได้ผนึกกำลังนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรซึ่งล้วนเป็นบริษัท

ชั้นนำระดับสากล มาช่วยกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า

การรวมพลังครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ